Lettergrootte: aaa

Kwaliteit

Het welbevinden van cliënten is het uitgangspunt bij onze zorg- en dienstverlening. We luisteren daarom goed naar de wensen van de cliënt en zijn familie of mantelzorgers. De afspraken die we maken over de zorg en diensten zijn in de eerste plaats daarop gebaseerd.

De zorg- en dienstverlening van de RSZK voldoet aan de Kwaliteitswet Zorgverlening. Dit houdt in dat:

  • de zorg aan onze cliënten goed van niveau is en daarnaast cliëntgericht, doelmatig en doeltreffend.
  • de zorg is afgestemd op de behoefte van de cliënt.
  • de zorg voldoet aan de veld- en beroepsnormen zoals bijvoorbeeld de gedragscode voor professionals.
  • we waar nodig zelf nadere voorwaarden hebben afgesproken waaraan de zorg moet voldoen.

De manier waarop wij de zorg organiseren, moet bijdragen aan de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. We zoeken steeds naar de beste manier om dit te doen. Veiligheid en doelmatigheid zijn hierbij belangrijke criteria.

Onze medewerkers geven in hun dagelijkse werk invulling aan deze kwaliteitseisen. Selectie van medewerkers gebeurt daarom zorgvuldig. We zorgen ervoor dat medewerkers deskundig blijven en plezier en voldoening in hun werk vinden.